Priser og regelverk for utleie

1. Samisk hus leies primært ut til samiske aktiviteter etter prinsippet «første mann til mølla». Vi leier ut ordinært  kommersiell  til alle.

2. Alle utleie henveldelser til koordinator pr mail;  maria.varsi@samiskhus.no

3. Ved «gratis» utleie kan koordinator flytte på arrangementene mellom kafe, sal, møterom og verksted for å optimalisere bruken.

4. Samisk hus kan bookes inntil et halvt år frem i tid. Dersom en leietaker ønsker å leie mer enn to helger kommende halvår skal koordinator avklare med styrerepresentant før avtale inngåelse.

5.. Samisk hus leies ut gratis for «ikke kommersielle» samiske aktiviteter av åpen karakter.

Unntak om samiske kunstneriske aktiviteter som normalt er gratis;

Ved utleie til kurs skal det betales for leie, eller  budsjett overstiger utgifter skal Samisk hus få 10 % av kursavgift i husleiekompensasjon.

6. Leietakere står ansvarlig for bruk av inventar og gjenstander. Lokalene returneres slik man fikk de;

Leietaker er ansvarlig for rydding og søppeltømming. Ekstra regning på  250-1500 kr kan bli fakturert om lokalene ikke blir returnert i god stand.

7. Vanlige husregler gjelder om ro etter kl 23 og fram til 06.00.

8. Avbestilling må skje innen 24 timer før .

9. Leien betales senest 24 t. før gjennomfører arrangement.

10. Leietakere kan ikke bruke husets betalingskort eller kassasystemet.

11. Leietakere skal selv søke om skjenkebevilgning til sine åpne og lukkede arrangement

 

Sal tilgjengelighet

Verksted tilgjengelighet

Kafe tilgjengelighet

Send generelle henvendelser til
post@samiskhus.no

Utleiehenvendelser pr mail til
maria.varsi@samiskhus.no

Koordinator
Maria F. Warsinska-Varsi
909 54 891
maria.varsi@samiskhus.no

Prosjektleder språksenter
Audun Lona
402 81 289
audun@samiskhus.no

Regnskapsfører
Dag Monsen
977 69 024
regnskap@samiskhus.no

Helsetreff ansvarlig
Liz Aslaksen
481 72 359
lizy8505@yahoo.no

Åpningstider

Tirsdag kl. 12-16.00
Onsdag kl. 12-16.00
Torsdag kl. 12-16.00