Boklansering av "Same og reindriftsrett" med Øyvind Ravna

01.10.2019

Samisk Hus inviterer til Boklansering av  "Same og reindriftsrett" med  Øyvind Ravna og Gyldendal forlag.

Arrangør: Gyldendal i samarbeid med Forskergruppe for same- og urfolksrett, UiT og Samisk hus, Oslo
Tidspunkt: Onsdag 9. oktober 2019 kl. 1800–2000

Program;
Program;
Kort presentasjon av boka Same- og reindriftsrett ved førsteamanuensis Ánde Somby, UiT Norges arktiske universitet
Paneldebatt «Hvor går den folkerettslige terskelen for inngrep i reinbeiteområder ved vindkraftetablering».

Paneldeltakere;
Kirsti Strøm Bull, Professor emerita, Universitet i Oslo
Tollef Taksdal, Underdirektør, Olje- og energidepartementet

Debatt og spørsmål / innlegg fra salen.

Det blir enkel servering.

 

Send generelle henvendelser til
post@samiskhus.no

Utleiehenvendelser pr mail til
maria.varsi@samiskhus.no

Koordinator
Maria F. Warsinska-Varsi
909 54 891
maria.varsi@samiskhus.no

Prosjektleder språksenter
Audun Lona
402 81 289
audun@samiskhus.no

Regnskapsfører
Dag Monsen
977 69 024
regnskap@samiskhus.no

Helsetreff ansvarlig
Liz Aslaksen
481 72 359
lizy8505@yahoo.no

Åpningstider

Tirsdag kl. 12-16.00
Onsdag kl. 12-16.00
Torsdag kl. 12-16.00