Om Samisk Hus

Samisk Hus Oslo er en sosial og kulturell arena for alle samer i Oslo-regionen. Samisk Hus har fokus på videreføring av samisk språk, kultur og samfunnsliv i hovedstaden. Flere samiske organisasjoner tilhold på huset, og sørger for å fylle programmet med samiske aktiviteter og innhold. Det avholdes jevnlige kurs, møter og kulturarrangementer i lokalene året gjennom.

I september 2017 åpner Samisk Hus i nye lokaler i Dronningensgate 8b, for å styrke synligheten av det samiske i byen. Dette er en stor satsning for at Samisk Hus skal oppfylle sitt potensiale som allment samisk kulturhus og kompetanseorgan i hovedstaden. Samisk Hus i Dronningensgate skal bli et moderne ansikt utad for samisk kultur, språk og identitet i Oslo.

Samisk Hus i Oslo drives av midler bevilget via Sametinget, Oslo Kommune og kulturrådet. Alle prosjekter forutsetter egen finansiering. Huset drives i stor grad av frivillige krefter, basert på dugnadsånd, og ble i sin tid opprettet som et sted alle samer i Oslo kunne møtes og samarbeide. I 2011 begynte arbeidet med å bli et AS. I 2012 åpnet Samisk hus i nye lokaler på Schous Kulturbryggeri på Grünerløkka, etter å ha holdt til i Akersgata 34 i en årrekke. Flere ildsjeler skal ha takk for at Samisk Hus har overlevd, og for at byens samiske befolkning har hatt et kulturelt møtested siden 1980-tallet.

Eierstruktur

Samisk Hus eies av Sametinget (49%), samt tre lokale organisasjoner; Oslo Sámiid Searvi, Samisk Sosialdemokratisk Forening og Samefolkets Parti.

Styret 2019/2020
Per Olav Nymo - styreleder (Sametinget)
Ingemund Skålnes -styremedlem (Sametinget)
Anita Persdatter Ravna - styremedlem (OSS)
Ann Finbog - styremedlem (SáB)
Ruth Rasmussen - styremedlem (SSF)

Ansatte
Maria Fuglevaag Warsinska-Varsi - Koordinator, Samisk hus 
Audun Lona - Leder, Språksenteret
Dag H. Monsen - økonomi og regnskap

Liz Aslaksen -helsetreff (Vikar)

Link til samiske institusjoner

https://www.sametinget.no/

https://samas.no/nb

http://www.saamicouncil.net/no/

https://rdm.no/norsk/

https://www.sapmifilm.com/?fbclid=IwAR0AXCAcNygoWb9eUJZF0sxk0fMlqosY71DjmxUeGRxT2tbb4A_2qO0abTI

Infolinker om samisk nasjonaldag

https://www.sametinget.no/Om-Sametinget/Bakgrunn/Nasjonaldag-og-nasjonale-symboler

Link til barnefilm

https://www.youtube.com/watch?v=PHqEtwNlpHI#action=share

nasjonalsangen

https://www.youtube.com/watch?v=b3J4k7aSWSU

 

Send generelle henvendelser til
post@samiskhus.no

Utleiehenvendelser pr mail til
maria.varsi@samiskhus.no

Koordinator
Maria F. Warsinska-Varsi
909 54 891
maria.varsi@samiskhus.no

Prosjektleder språksenter
Audun Lona
402 81 289
audun@samiskhus.no

Regnskapsfører
Dag Monsen
977 69 024
regnskap@samiskhus.no

Helsetreff ansvarlig
Liz Aslaksen
481 72 359
lizy8505@yahoo.no

Åpningstider

Tirsdag kl. 12-16.00
Onsdag kl. 12-16.00
Torsdag kl. 12-16.00