Helsetreff for eldre

Prosjektet Samiske Helsetreff

Samiske helsetreff er et ledd i arbeidet mot likeverdige helse- og sosialtjenester for den samiske befolkningen.

Dette skal gi økt livskvalitet, trivsel og forebygging av isolasjon hos samiske eldre i Oslo.

– I helsetreffene holdes det både foredrag med helsetema, litt fysisk aktivitet, sosial omgang og matservering.

Det skal også legges til rette for økt samarbeid mellom Samisk Hus og omsorgssektoren. Det er snakk om å sikre samiske eldre mer likeverdig helsetjeneste i forhold til det offentlige tilbudet i Oslo og synliggjøre at denne gruppen finnes i Oslo, og har spesielle behov.

Samisk helsetreff har blitt drevet over flere år av prosjektleder Inger Persson med stor suksess. Vi takker henne for den formidable innsatsen hun har lagt ned for å fokusere på samiske eldre i Oslo.

Nye hendelser

Send generelle henvendelser til
post@samiskhus.no

Utleiehenvendelser pr mail til
maria.varsi@samiskhus.no

Koordinator
Maria F. Warsinska-Varsi
909 54 891
maria.varsi@samiskhus.no

Regnskapsfører
Dag Monsen
977 69 024
regnskap@samiskhus.no

Åpningstider

Tirsdag kl. 12-17.30
Onsdag kl. 12-17.30
Torsdag kl. 12-17.30

Dette var Samisk hus sin nye webside, men vi har valgt å gå tilbake til vår opprinnelige webside.

Denne siden er ikke i drift.

Gå til Samisk Hus webside her; https://www.yourvismawebsite.com/samisk-hus-oslo/info